CONTACT

Telefoon: 06 52 386 510

Begraven

In Nederland wordt wordt nog vaak gekozen voor een begrafenis. Plaatselijk zijn er grote verschillen. De keuze wordt bepaald door:

traditie
geloof
mogelijkheid tot gedenken
symboliek (het teruggeven aan de aarde bij begraven)
snel en hygiënisch (bij cremeren)

Begraven

Bij begraven komt men voor de keuze te staan tussen een algemeen graf of een zogenaamd eigen graf. In een algemeen graf worden meestal drie voor elkaar vreemde personen boven elkaar begraven. De grafrust is minimaal 10 jaar. De beheerder van de begraafplaats blijft baas over het graf. Voor een gedenkteken heeft men een derde van de oppervlakte ter beschikking.

Een eigen graf is aanzienlijk duurder dan een algemeen graf. Een van de nabestaanden wordt rechthebbende voor een bepaalde periode (20 of 30 jaar). De rechthebbende bepaalt wie er in het graf worden begraven.
De volgende kosten zijn er mede aan verbonden: grafrecht, onderhoudsbijdrage, het openen en sluiten van het graf, plaatsen van een gedenkteken. Per begraafplaats zijn de kosten verschillend.

Naast het begraven op een algemene begraafplaats is het mogelijk te kiezen voor een natuurbegraafplaats, bijv. Heidepol tussen Arnhem en Ede. Het is en blijft een natuurgebied. Hier is eeuwigdurende grafrust. Op termijn wordt de begraafplaats weer teruggegeven aan de natuur. Zie het onderdeel 'Natuurlijke uitvaart'.

Om de overledene naar het graf te begeleiden kan gebruik gemaakt worden van een rijdende baar of speciaal daarvoor getrainde dragers. Het is ook heel goed mogelijk om dat zelf te doen met zes personen uit de familie of vriendenkring. Het kan een troostrijke gedachte zijn de overledene met elkaar naar de laatste rustplaats te dragen en op het graf te zetten.

Bij het graf kan de kist met de overledene blijven staan, maar kan ook dalen. Dit kan met behulp van een graflift, maar ook met vier of zes touwen. De nabestaanden kunnen dit zelf doen. Het is ook mogelijk zelf het graf te dichten of een gedeelte daarvan. Dit kan het gevoel geven het afscheid helemaal af te ronden. Voor kinderen kan dit ook een speciale gebeurtenis zijn.